Prywatność

Nazwiska i adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym będą przechowywane w tajemnicy przez osoby sprawdzające i moderujące grupy czatu Courage & EnCourage. Nie będą one udostępniane nikomu innemu, chyba że zachowanie rejestrującego się w grupie czatu wymaga konsultacji lub interwencji strony trzeciej (patrz sekcja Poufność powyżej).

Rejestrujący otrzymają również link do polityki prywatności zewnętrznej platformy grupy czatu, z której będziemy korzystać. WAŻNE: Aby zachować anonimowość w nowych grupach czatu od samego początku, należy użyć pseudonimu podczas pierwszej rejestracji za pośrednictwem linku, który moderator prześle po przesłaniu rejestracji. Platforma ta zapewni członkom dostęp do wszystkich postów w grupie w ciągu ostatnich 90 dni; po upływie 90 dni wiadomości zostaną automatycznie usunięte i nie będą nigdzie przechowywane.

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych miejsc (zarówno osobistych, jak i internetowych), ufamy, że osoby, które ubiegają się o udział w naszych grupach czatu i uczestniczą w nich, działają w dobrej wierze i zgodnie z prawdą wypełniły formularz rejestracyjny. Zawsze istnieje element ryzyka, że ktoś może dołączyć do naszych grup pod fałszywym pretekstem; dlatego prosimy uczestników grup czatowych, aby zawsze pamiętali o zachowaniu dyskrecji w odniesieniu do wszelkich osobistych kwestii i szczegółów, którymi mogą podzielić się z innymi na tej platformie. Chcemy wspierać przyjaznego ducha zaufania i otwartości, ale mimo to musimy być czujni.

Poufność

Chociaż poniższy tekst został napisany w celu omówienia dzielenia się i poufności podczas rzeczywistego spotkania Courage, te same zasady należy stosować do tego, co jest udostępniane w naszych grupach czatu online.

Podręcznik Courage, str. 37:

Możliwość szczerego mówienia o swojej drodze nawrócenia przez każdego członka jest zapewniana poprzez wzajemne zaufanie, że to, co zostanie powiedziane na spotkaniu Courage, będzie utrzymywane w tajemnicy przez wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Szczególnie, gdy członek musi mówić o osobistych zmaganiach z pokusami i grzechem, ważne jest, aby wszyscy wiedzili, że to, cozostało powiedziane na spotkaniu, pozostanie tam. Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie powinien poruszać tego, co zostało powiedziane na spotkaniu Courage w innym kontekście. 

Spotkanie Courage nie jest jednakże prowadzone pod rygorem tajemnicy spowiedzi, co więcej, istnieją ważne wyjątki od wymogu poufności, o których zarówno kapelan, jak i członkowie powinni wiedzieć. Na przykład, jeśli członek omawia plany próby samobójczej lub skrzywdzenia innej osoby, ujawnia przypadki krzywdzenia, zaniedbywania dzieci lub innych bezbronnych osób, kapelani mogą być uprawnieni lub zobowiązani przez prawo cywilne do zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom. W szczególności, kapelani i członkowie Courage muszą zawsze przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów prawa cywilnego i kościelnego dotyczących zgłaszania przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich i innych szczególnie narażonych osób. W przypadku takich zgłoszeń kapelani powinni zachować dyskrecję i troskę o prawa wszystkich osób związanych ze sprawą oraz nie omawiać sytuacji w sposób wykraczający poza to, co jest wymagane. Rozmowy pomiędzy członkami a kapelanem, które nie wchodzą w zakres tych szczególnych przypadków, powinny być traktowane z zachowaniem poufności, która zawsze przysługuje (niesakramentalnemu) forum wewnętrznemu. Kapelan nigdy nie powinien dawać członkom powodu do obaw przed szczerym mówieniem o trudnych lub delikatnych sytuacjach, co jest podstawą nie tylko trzeciego celu, ale także drogi do nawrócenia i wzrostu w świętości.

Wrażliwość na szczególną sytuację każdego z członków wymaga również szacunku i zachowywania powściągliwości, kiedy członkowie spotykają się ze sobą lub z kapelanem poza spotkaniem Courage. Jak wspomniano we wstępie, niektórzy członkowie są bardziej skryci niż inni, jeśli chodzi o ich doświadczenia związane z pociągiem do tej samej płci i uczestnictwem w Courage.

Ogólnie rzecz ujmując, kiedy członkowie spotykają się publicznie, uprzejmy uśmiech może być lepszy niż przywitanie, szczególnie kiedy jednemu z uczestników towarzyszą członkowie rodziny lub znajomi, którzy mogą zapytać skąd znają drugą osobę. Nie jest to sztywna zasada – na przykład w dużych skupiskach ludzi lub poza domem anonimowość może nie być problemem – ale członkom wspólnoty należy od czasu do czasu przypominać, aby szanowali swoją wzajemną prywatność, nawet jeśli znajdują się poza miejscem spotkania.

Zachęcamy wszystkich członków grupy czatowej do zapoznania się z pełną treścią Podręcznika Courage.

RETURN TO CHAT GROUPS REGISTRATION FORM