O COURAGE

“Ci mężczyźni i kobiety są dowodem mocy łaski, szlachetności i odporności ludzkiego serca.” - Kardynał Robert Sarah

Członkowie Courage to mężczyźni i kobiety, którzy doświadczają pociągu do osób tej samej płci i którzy podjęli walkę o czystość. Inspiruje ich ewangeliczne wezwanie do świętości oraz piękne nauczanie Kościoła Katolickiego o dobru i nieodłącznym celu ludzkiej seksualności.

Dzięki naszemu apostolatowi, ludzie doświadczający pociągu do osób tej samej płci otrzymują wsparcie duszpasterskie w postaci przewodnictwa duchowego, wsparcia modlitewnego we wspólnocie oraz samej wspólnoty.

Grupy Courage w pobliżu Ciebie

O ENCOURAGE

"Miłość i poświęcenie są ze sobą ściśle związane, jak słońce i światło. Nie możemy kochać bez cierpienia i nie możemy cierpieć bez miłości". - Święta Joanna Beretta Molla"

Członkowie EnCourage to rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i przyjaciele osób identyfikujących się jako LGBTQ. Szukają pomocy, aby zachować wiarę i utrzymać nienaruszone więzi rodzinne.

Członkowie EnCourage pracują razem, aby zrozumieć doświadczenia swoich bliskich i odpowiedzieć na nie ze współczuciem. Wiedzą, że można wyrażać miłość do kogoś, nawet jeśli nie możemy popierać wszystkich jego wyborów czy działań. Znajdują duchowe przewodnictwo, aby wzrastać w swojej relacji z Chrystusem, oraz wspólnotowe wsparcie od innych członków, które pomaga im pamiętać, że nie są sami na tej drodze.

Grupy EnCourage w pobliżu CIebie

5 CELÓW COURAGE

Pięć Celów zostało stworzonych przez samych członków, kiedy Courage było zakładne. Cele są czytane na początku każdego spotkania i każdy członek jest wezwany do praktykowania ich w codziennym życiu. Oto cele w całości:

 1. Prowadzenie życia w czystości zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego na temat homoseksualizmu (Czystość);
 2. Poświęcenie całego swojego życia Chrystusowi poprzez służbę innym, lekturę duchową, modlitwę, medytację, indywidualne kierownictwo duchowe, częste uczestnictwo we Mszy Świętej oraz częste przyjmowanie sakramentów Pojednania i Świętej Eucharystii (Modlitwa i poświęcenie);
 3. Pielęgnowanie ducha wspólnoty, w której wszyscy mogą dzielić się
  przemyśleniami i doświadczeniami tak, aby nikt nie musiał stawiać czoła
  problemom homoseksualizmu w samotności. (Wspólnota);
 4. Pamiętanie o prawdzie, że czyste przyjaźnie są nie tylko możliwe, ale także konieczne dla czystego życia chrześcijańskiego, a w związku z tym zachęta do ich tworzenia oraz utrzymywania (Wsparcie);
 5. Prowadzenie takiego życia, które może służyć jako dobry przykład dla innych (Dobry przykład/Wzór do naśladowania).

WYDARZENIA

Rekolekcje dla mężczyzn i kobiet, coroczne konferencje i wiele więcej!

Kalendarz Wydarzeń

5 CELÓW ENCOURAGE

W uznaniu niezastąpionej roli rodziny w osiąganiu zrozumienia doświadczenia pociągu do osób tej samej płci oraz w podejmowaniu życia w czystości, zostało założone EnCourage. Jako apostolat Courage, wypływający z jego głównego celu, EnCourage zapewnia opiekę duszpasterską członkom rodzin i przyjaciołom osób, które identyfikują się jako LGBT. Oto pięć celów EnCourage:

 1. Wzrastanie duchowe poprzez lekturę duchową, modlitwę, medytację, indywidualne kierownictwo duchowe, częste uczestnictwo we Mszy Świętej oraz częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie Eucharystii.
 2. Uzyskanie głębszego zrozumienia potrzeb, trudności i wyzwań doświadczanych przez mężczyzn i kobiety, którzy doświadczają pociągu do osób tej samej płci.
 3. Nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych i pełnowartościowych relacji ze swoimi bliskimi, którzy doświadczają pociągu do osób tej samej płci.
 4. Pomaganie innym członkom rodzin i przyjaciołom w docieraniu ze współczuciem i prawdą, a nie z odrzuceniem do swoich bliskich którzy doświadczają pociągu do osób tej samej płci.
 5. Świadczenie własnym życiem naszym bliskim o tym, że spełnienie można znaleźć w Jezusie Chrystusie poprzez Jego Ciało – Kościół.

Zasoby

Rozmowy audio, artykuły i wiele więcej, aby Ci pomóc!

Odwiedź Stronę Z Zasobami