Courage International jest w pełni zgodny z Kartą Ochrony Dzieci i Młodzieży. Chociaż nasz apostolat służy wyłącznie osobom dorosłym, nasi kapelani i członkowie personelu przeszli wymagane testy i szkolenia w zakresie bezpiecznego środowiska. Zachęcamy każdego, kto wie lub podejrzewa, że osoba niepełnoletnia lub bezbronna jest wykorzystywana, do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu władzom cywilnym oraz do biura ds. bezpieczeństwa w lokalnej diecezji. Chociaż spotkania naszej kapituły odbywają się w duchu poufności, wyraźnie zaznaczamy, że taka poufność nie dotyczy zgłoszeń lub podejrzeń o nadużycia i że w rzeczywistości nasi kapelani duchowni i inne osoby obecne na spotkaniu są zobowiązane przez prawo cywilne i kościelne do zgłaszania nadużyć.

Jesteśmy zobowiązani do informowania opinii publicznej o wiarygodnych zarzutach
dotyczących nadużyć seksualnych ze strony członków duchowieństwa, którzy są związani z apostolatem, bezpośrednio lub zdalnie. Ta strona będzie służyć jako archiwum i będzie aktualizowana o odpowiednie informacje w miarę ich otrzymywania.