Pięć Celów EnCourage

W uznaniu niezastąpionej roli rodziny w osiąganiu zrozumienia doświadczenia pociągu do osób tej samej płci oraz w podejmowaniu życia w czystości, zostało założone EnCourage. Jako apostolat Courage, wypływający z jego głównego celu, EnCourage zapewnia opiekę duszpasterską członkom rodzin i przyjaciołom osób, które identyfikują się jako LGBT. Oto pięć celów EnCourage:

  1. Wzrastanie duchowe poprzez lekturę duchową, modlitwę, medytację, indywidualne kierownictwo duchowe, częste uczestnictwo we Mszy Świętej oraz częste przyjmowanie Sakramentów Pokuty i Świętej Eucharystii;
  2. Uzyskanie głębszego zrozumienia potrzeb, trudności i wyzwań doświadczanych przez mężczyzn i kobiety, którzy doświadczają pociągu do osób tej samej płci;
  3. Nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych i pełnowartościowych relacji ze swoimi bliskimi, którzy doświadczają pociągu do osób tej samej płci;
  4. Pomaganie innym członkom rodzin i przyjaciołom, aby mogli dotrzeć ze współczuciem i prawdą, a nie odrzucać, swoich bliskich, którzy doświadczają pociągu do osób tej samej płci;
  5. By własnym życiem świadczyli swoim bliskim, że spełnienie można znaleźć w Jezusie Chrystusie przez Jego Ciało – Kościół.