Pięć Celów Courage

Pięć Celów zostało stworzonych przez samych członków, w momencie założenia Courage. Cele są czytane na początku każdego spotkania i każdy członek jest wezwany do praktykowania ich w codziennym życiu. Oto cele w całości:

  1. Prowadzenie życia w czystości zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego na temat homoseksualizmu (Czystość);
  2. Poświęcenie całego swojego życia Chrystusowi poprzez służbę innym, lekturę duchową, modlitwę, medytację, indywidualne kierownictwo duchowe, częste uczestnictwo we Mszy Świętej oraz częste przyjmowanie sakramentów Pojednania i Świętej Eucharystii (Modlitwa i poświęcenie);
  3. Rozwijanie ducha wspólnoty, w którym możemy dzielić się ze sobą naszymi przemyśleniami i doświadczeniami i w ten sposób zapewnić, żenikt nie będzie musiał stawiać czoła problemowi homoseksualizmu w samotności (Fellowship);
  4. Pamiętanie o prawdzie, że czyste przyjaźnie są nie tylko możliwe, ale i konieczne w czystym życiu chrześcijańskim oraz zachęcać się wzajemnie do tworzenia i podtrzymywania tych przyjaźni (Wsparcie);
  5. Prowadzenie życia, które może służyć jako dobry przykład dla innych (Dobry przykład/Wzór do naśladowania).